სახმელეთო გადაზიდვები

  • ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვა სრული დატვირთვით სხვადასხვა ტიპის (ტენტიანი, მაცივარი, ღია) საავტომობილო ტრანსპორტით;
  • ნაკრები ტვირთების გადაზიდვა სხვადასხვა ტიპის (ტენტიანი, მაცივარი, ღია) საავტომობილო ტრანსპორტით;
  • სასაწყობე მომსახურეობა, ტვირთების კონსოლიდირება არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა;
  • „კარიდან -კარამდე“ მიწოდების სერვისი;
  • საბაჟო / საბროკერო მომსახურეობა ტვირთის გაგზავნისა და დანიშნულების საბაჟო პუნქტებში;
  • არასტანდარტული ტვირთების გადაზიდვა: საშიში (ADR), მსხვრევადი, მალფუჭებადი;
  • ტვირთების დაზღევა.
 
 
ისარგებლეთ უფასო კონსულტაციით