სახმელეთო გადაზივები

მომსახურება

  • ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვა სრული დატვირთვით სხვადასხვა ტიპის (ტენტიანი, მაცივარი, ღია) საავტომობილო ტრანსპორტით
  • ნაკრები ტვირთების გადაზიდვა სხვადასხვა ტიპის (ტენტიანი, მაცივარი, ღია) საავტომობილო ტრანსპორტით
  • სასაწყობე მომსახურეობა, ტვირთების კონსოლიდირება
  • არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა
  • „კარიდან -კარამდე“ მიწოდების სერვისი
  • საბაჟო / საბროკერო მომსახურეობა ტვირთის გაგზავნისა და დანიშნულების საბაჟო პუნქტებში
  • არასტანდარტული ტვირთების გადაზიდვა: საშიში (ADR), მსხვრევადი, მალფუჭებადი
  • ტვირთების დაზღევა

1,273

Delivered Packages

The core values are the guiding principles that dictate behavior and action.

473,754

KM Per Year

The core values are the guiding principles that dictate behavior and action.

25

Years of Experience

The core values are the guiding principles that dictate behavior and action.

719

Happy Clients

The core values are the guiding principles that dictate behavior and action.

4,234

Tons of Goods

The core values are the guiding principles that dictate behavior and action.